Неофитството се превърна в образец и мяра в българския църковен живот.