Павел Павлов

Павел Павлов е роден през 1967 г. Завършил е Духовната семинария „Св. Иоан Рилски”, Черепиш. Магистър по богословие и история от СУ „Св. Климент Охридски”, а също и от Аристотелевия университет в Солун. Защитил е докторат по богословие. Понастоящем е преподавател в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” по история на Църквата (въведение в история на Църквата, история на БПЦ, история на православното богословие през XX век, християнско поклонничество). Преводач на съвременни православни автори.