Александър Кьосев

Александър Кьосев е завършил българска филология в Софийския университет през 1978 г. В периода 1989–2000 г. е специализирал културни изследвания в Кардиф, Париж и Будапеща, а от 1990 до 1994 г. преподава в университета в Гьотинген, Германия. В момен-та преподава история на модерната култура в Софийския универ-ситет и е директор на културния център на СУ. Изнасял е лекции в Германия, Англия, Австрия, Унгария, Испания, Турция, Тайланд и др., участвал е в множество международни конференции. Автор е на монография, посветена на историческата поетика на българската литература и на два сборника със статии, посвете-ни на културата на прехода. Сам или в съавторство е бил редак-тор и съставител на единадесет други колективни научни изда-ния, посветени на литературни, медийни и културни изследвания (три от тях са издадени в САЩ и Германия на английски език), как-то и на множество статии. Негови трудове са преведени на анг-лийски, немски, френски, холандски, руски, украински, полски, чешки, унгарски, румънски, сръбски и албански език. Ръководил е няколко международни изследователски проекта.