Златина Каравълчева

Златина Иванова-Каравълчева е завършила история в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира византинистика в Атина. Докторант по социална история на Византия в Историческия факултет на Софийския университет. Интересите й са в областта на ранната църковна история и монашеското движение през периода на късната античност. Един от инициаторите и редактор в сайта Двери БГ, преводач и издател на редица книги и учебни помагала за интегриране знанията за християнството в програмата за началното училищно образование.