Михаил Неделчев

Михаил Неделчев е литературен историк, професор в Нов български университет. Автор е на единадесет книги, по-известни измежду които са Социални стилове, критически сюжети, (1988 г.), Раздробяване на наивния консенсус(1998 г.), Етюди за Яворов (1998 г.), Писатели-преображенци и техни спътници (1999 г.), Размишления по българските работи и др. Възстановител и главен редактор на списание Демократически преглед. Работил е дълги години в областта на текстологията и издаването на българската литературна класика. Един от създателите на РДП и СДС. Депутат във Великото и 36-ото Народно събрание.