Светослав Малинов

Едмънд Бърк и неговата критика на демокрацията като произволна власт.

Брой 2 (2) / 2002 година

За консервативното начало на либерализма.

Брой 4 (4) / 2002 година

Християнство и политика. Критика на „Езическата Теза".

Брой 2 (6) / 2003 година

Демокрация и християнство.

Брой 4 (8) / 2003 година

Християнски поглед към "Утопия" на Томас Мор.

Брой 2 (10) / 2004 година

Аласдър Макинтайър за новите тъмни векове и превъзходството на томизма.

Брой 2 (14) / 2005 година

„Земя, обитавана от ангели”: съюзът между християнство и наука в Нова Атлантида на Френсис Бейкън.

Брой 4 (27) / 2008 година

Православие и демокрация. Опит за политическа теология

Брой 8 (55) / 2010 година

Радикалният консерватизъм на Жозеф дьо Местр

Брой 4 (61) / 2011 година

Политическата теология на Хуан Доносо Кортес: критика на либерализма и социализма

Брой 1 (68) / 2012 година

АРТЮР ДЬО ГОБИНО: ПРИМИРЯВАНЕ НА РАСИЗМА С ХРИСТИЯНСТВОТО

Брой 10 (147) / 2019 година