Томаш Шпидлик

Кардинал Томаш Шпидлик (1919–2010) е роден в Босковице, Моравия. Постъпва в Ордена на йезуитите през 1940 г. Учи философия в Бърно и теология в Маастрихт. През 1949 г. е ръкоположен за свещеник, но не може да се върне в родината си, където комунистите са дошли на власт. Изпра-тен е да продължи образованието си в Рим, където завършва Папския институт за Изтока и защитава докторат върху руската духовност. От 1955 г. преподава теология на Християнския изток в същия институт и в Грегорианския университет, като същевременно сътрудничи на мисиите на Радио „Ватикана” на чешки език. Неговите изследвания в областта на Християнския изток се ползват с международно признание. По-известните му книги са: Йосиф Волоколамски. Една глава от руската духовност (1956), Софиологията на св. Василий Велики (1961), Духовната доктрина на Теофан Затворник. Сърце и дух (1965). Св. Григо-рий Назиански. Въведение в неговата духовна док-трина (1971), Духовността на Християнския изток (1988), Руската идея (1994). През 2003 г. е въздигнат в кардиналски сан от папа Йоан Павел II.