Христос Янарас

Христос Янарас е роден през 1935 г. в Атина, учи богословие в Атина и философия в Бон и Париж. Доктор по философия на Сорбоната и по богословие на Атинския университет, както и Doctor honoris causa на Белградския университет.от 1982 до 2002 г. е редовен професор по философия и дипломация в Пантиевия университет за политически и обществени науки в Атина. Преподавал е като гост-професор в Париж, Женева, Лозана и Ретимно (Крит). Неговите интереси са както в областта на източноправослав-ната традиция, така и в сферата на древната елинска и западноевропейската философия. Смятан е за един от най-значителните право-славни мислители през втората половина на ХХ и началото на ХХI век. Неговите публикации не се изчерпват само с научните му изследвания. Той е един от най-активните православни богослови в обществените и политически дискусии в Гърция и Европейския съюз. Негови статии по злободневни теми на политическия живот и европейските стратегии често се появяват в сериозни ежедневници като Вима и Катимерини, както и в други европейски медии. Сред по-значимите му публикации са Личност и Ерос (2008), Православието и Запада (2006), Елементи на вярата (1991), Свободата от морала (1984). На български е преведена неговата книга Кризата като предизвикателство (ЛИК, 2002 г.).