Роуън Уилямс, Кентърбърийски архиепископ

Известен най-вече като Кентърбърийски архиепископ и Примас на Църквата на Англия, Роуън Уилямс е също така виден британски интелектуа-лец, богослов, поет и преводач. Роден през 1950 г., той завършва висшето си богословско образование в Университета в Кеймбридж. В началото на 80-те години започва да препода-ва богословие, отначало в Кеймбридж, а след това и в Оксфорд. Същевременно постепенно се изкачва и в йерархията на Англиканската църква – през 1978 г. е ръкоположен за свещеник, през 1990 г. е избран за епископ на Монмут в Църквата на Уелс, а през 1999 г. – за Архиепископ на Уелс (Църквата на Уелс е част от Англиканската общност, но е отделна юрисдикция от Църк-вата на Англия). През 2002 г. е избран, а на 27 февруари 2003 г. е интронизиран за 104-ти пред-стоятел на Англиканската църква като Кентърбърийски архиепископ, което е първият случай от началото на Английската реформация, когато на този пост бива избран епископ извън юрисдикцията на Църквата на Англия. Изборът му е до голяма степен предопределен, тъй като той си е изградил авторитета на духовник с интерес и познания по множество политически и социални въпроси, а очаквания-та към него са да направи християнството привлекателно за интелигентните невярващи. Основното предизвикателство пред него като Кентърбърийски архиепископ обаче е свързано с опазване на единството на Англиканската общност, раздирана от противоречията между либералите (представени основно в САЩ и Канада) и консерваторите (представени в Африка). Богословските интереси на Роуън Уилямс са насочени основно към Отците на Църквата и историята на християнската духовност. Смятан е за англокатолик, а самият той се представя като привърженик на консерваторите, но мнението му по някои дискусионни теми в Англиканската общност, като този за хомосексуалността, са възприемат като твърде либерални от представителите на консервативното крило, макар и мнението му по този въпрос да е изказано, преди да бъде избран за архиепископ. Като глава на Англиканската църква той насърчава диалога с исляма, известен е и като активен привърже-ник на различни граждански и социални каузи, включително и на протестите срещу войната в Ирак през 2002 г. Роуън Уилямс е женен, с две деца, съпругата му Джейн Уилямс също е писател и преподавател по теология. Сред по-известните му книги са: Достоевски: Език, вяра и литература (Dostoevsky: Language, Faith and Fiction, 2008); Арий: Ерес и традиция (Arius: Heresy and Tradition, 2001); Христос на съд (Christ on Trial, 2000); За християнското богословие (On Christian Theology, 2000). Преведената тук лекция Religious Faith and Human Rights е изнесена през май 2008 г. пред London School of Economics и е публикувана на официалната страница на Кентърбърийския архиепископ http://www.archbishopofcanterbury.org.