Людмила Димова

Людмила Димова е завършила българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и магистърската програма „Медии и междукултурна комуникация” на Европейския университет „Виадрина” във Франкфурт (Одер) и Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Стипендиантка на германския Бундестаг, специализирала в Свободния университет в Берлин и в Католическата медий-на академия в Мюнхен. Била е репортер и редактор в регионални медии във Варна, ре-дактор на изданията на БТА „Паралели” и ЛИК. Редактор в Пор-тал „Култура” (kultura.bg/web).

Ислямът и Европа: логики на (не)толерантността.

Брой 2 (21) / 2007 година

От кантор до музикус – Янко Маринов. Портрет.

Брой 3 (22) / 2007 година

Бог в мрежата.

Брой 3 (22) / 2007 година

Феноменът Караян

Брой 1 (24) / 2008 година

Трилогията Грюневалд

Брой 5 (28) / 2008 година

Илия Троянов. Сливане на световете

Брой 5 (28) / 2008 година

Ханс Белтинг и историята на перспективата

Брой 6 (29) / 2008 година

Приказки за музиката и мозъка.

Брой 7 (30) / 2008 година

Разговорник за чужденци от Красимир Добрев.

Брой 7 (30) / 2008 година

Ватиканът на Венецианското биенале.

Брой 9 (32) / 2008 година

Ново произведение от Йохан Себастиан Бах.

Брой 9 (32) / 2008 година

Религиите в Америка (Представяне на книгата Световните религии в Америка).

Брой 11 - 12 (34 - 35) / 2008 година

Вярата на Даниел Баренбойм.

Брой 11 - 12 (34 - 35) / 2008 година

Кой е Флемалският майстор?

Брой 3 (38) / 2009 година

Композиторът в сянката на диктатора.

Брой 3 (38) / 2009 година

Оливие Месиан: чудото на вярата.

Брой 4 (39) / 2009 година

Кризата като шанс за изкуството.

Брой 6 (41) / 2009 година

Катедрала от звуци.

Брой 6 (41) / 2009 година

Годината на Хайдн.

Брой 8 (43) / 2009 година

Мания по Хайдн.

Брой 8 (43) / 2009 година

Не свирят ръцете...

Брой 9 (44) / 2009 година

Революцията на пасторите

Брой 1 (48) / 2010 година

Планетата Малер

Брой 5 (52) / 2010 година

Трудният Моцарт

Брой 9 (56) / 2010 година

Възкресението на една загадка.

Брой 1 (58) / 2011 година

Потребност от Бах

Брой 5 (62) / 2011 година

Католикът Рубенс

Брой 10 (67) / 2011 година

Храмовете на Марио Бота. За сакралното като коректив на съвременните проблеми

Брой 2 (69) / 2012 година

Пастор в президентския дворец

Брой 4 (71) / 2012 година

Джон Ноймайер, християнин и танцьор

Брой 5 (72) / 2012 година

По следите на Албрехт Дюрер

Брой 7 (74) / 2012 година

Разумът в търсене на Бога

Брой 9 (76) / 2012 година

Светата лечителка от Бинген

Брой 10 (77) / 2012 година

Мартин Валзер – дарбата да вярваш

Брой 2 (79) / 2013 година

Виктор Франкъл: психотерапия и религия

Брой 5 (82) / 2013 година

Храмове от новия век

Брой 7 (84) / 2013 година

Ватиканът се допитва до католиците по света

Брой 2 (89) / 2014 година

Поляризация в Евангелската църква в Германия

Брой 6 (93) / 2014 година

Наум Хаджимладенов, отшелникът от Самоков

Брой 8 (95) / 2014 година

В огледалото на Севера

Брой 9 (96) / 2014 година

За компетенциите на германските епископи и споровете с Рим

Брой 3 (100) / 2015 година

Кранах баща и син, художниците на Реформацията

Брой 6 (103) / 2015 година

Завръщането на Йосиф Питер

Брой 8 (105) / 2015 година

Паул Тилих – между световете

Брой 1 (106) / 2016 година

Мистицизмът на Франсиско де Сурбаран

Брой 3 (108) / 2016 година

Манастирите на Цанко Лавренов

Брой 9 (114) / 2016 година

СВЕТЪТ НА ПИТЕР БРЬОГЕЛ

Брой 8 (135) / 2018 година

ОТ КАРЛ ВЕЛИКИ ДО ФРИДРИХ I БАРБАРОСА

Брой 8 (155) / 2020 година

ИЗКУСТВО НА КЪСНАТА ГОТИКА

Брой 6 (163) / 2021 година