Момчил Методиев

Момчил Методиев, дфн, е автор на книгите Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944–1989 (2010) и Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава(2008). Участва в български и международни проекти, свързани с изследване на комунистическото минало, работил е по Проекта за история на Студената война на Института „Уудроу Уилсън” във Вашингтон, САЩ.

Обезличаването на Православната църква от комунистическата държава

Брой 2 (21) / 2007 година

Библията между контрабандата и пропагандата. Как комунистическата партия допусна издаването на Библията през 1982 г.

Брой 3 (22) / 2007 година

Календар и църковна политика през комунизма.

Брой 1 (24) / 2008 година

Държавната политика към „Зограф” и открадването на История славянобългарска.

Брой 9 (32) / 2008 година

Историята на „един нов, малък, демократичен устав” на БПЦ.

Брой 3 (38) / 2009 година

Държавна сигурност и посещението на патриарх Максим в Америка.

Брой 9 (44) / 2009 година

Изборът на патриарх Максим

Брой 1 (48) / 2010 година

Комунистическият проект за БПЦ: "Пазител на българщината" и "паметник на културата"

Брой 2 (49) / 2010 година

БПЦ между безпокойствата и надеждите. Разговор на Калин Янакиев и Момчил Методиев.

Брой 8 (55) / 2010 година

Джон Хенри Нюман: „Най-опасният човек в Англия”

Брой 9 (56) / 2010 година

Държавна сигурност в Духовната академия

Брой 7 (64) / 2011 година

Дилемите на икуменизма през Студената война

Брой 10 (67) / 2011 година

Изложбата Lux in Arcana, или сиянието на архивите

Брой 5 (72) / 2012 година

Патриаршеският избор: възможност или предизвикателство

Брой 9 (76) / 2012 година

Разпадане на общността

Брой 2 (79) / 2013 година

„Човек под въпросителна”. Личността на Стефан Цанков през погледа на Държавна сигурност

Брой 5 (82) / 2013 година

„Абсолютно неподходящ”. Личността на Доростолски митр. Иларион през погледа на Държавна сигурност

Брой 7 (84) / 2013 година

„Документирайте незабавно противонародните изказвания”. Личността на Неврокопски митр. Борис през погледа на ДС

Брой 2 (89) / 2014 година

Алтернативният „патриарх”. Неврокопски митр. Пимен през погледа на Държавна сигурност

Брой 6 (93) / 2014 година

Държавна сигурност в Св. синод: статистика, тенденции, изненади

Брой 6 (111) / 2016 година

Православният свят между съборността и автокефализма

Брой 7 (112) / 2016 година

Българската православна църква след Събора: провинциализация и феодализация

Брой 8 (113) / 2016 година

В ТЪРСЕНЕ НА ПОКРОВИТЕЛ. ФАКТОРИ И ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРО-РУСКИТЕ ЦЪРКОВНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК

Брой 5 (122) / 2017 година

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СРЕЩУ ЗАБРАНЕНАТА ЛИТЕРАТУРА. СЛУЧАЯТ НА ОТЕЦ ПЕТЪР ВАСИЛКОВСКИ

Брой 9 (136) / 2018 година

Проблемът с руската църква в София като проявление на доктрината „Русский мир”

Брой 9 (186) / 2023 година

Трудният диалог по време на война: поглед отвътре към църковния живот в Украйна

Брой 2 (189) / 2024 година

Руската църква не е свикнала да бъде свободна

Брой 4 (191) / 2024 година