Невена Димитрова

Невена Димитрова е доктор по философия, с дисертационен труд върху проблема за познанието при св. Максим Изповедник. Специализирала е в католическия университет в Лувен, Белгия и в Томас-Институт, Кьолн, Германия. Публикувала е в различни периодични издания, свързани със средновековната философия.