Николай Трейман

Николай Трейман е потомствен фотограф. Автор на изложбите „Блатото” и „Православна България”. Дългогодишен организатор на курсове по фотография, включително и на този по философия на фотографията. Председател на основания през 1920 година „Български фотоклуб”.