Дейвид Бентли Харт

Дейвид Бентли Харт е православен философ и писател. Неговите академични усилия са насочени към изследване и анализ на историята на културата и най-вече – на християнската култура. Преподавал е в множество университети – University of Virginia, университета Сент Томас в Минесота, Дюк Дивайнити Скул, Лойола Колидж в Мериленд и Провидънс Колидж, където чете лекционен курс върху култура на християнството. Мащабната област на заниманията му, включваща западната философска и богословска традиция, история на изкуствата и културата, му дават възможност да посяга към основополагащи теми, синтезирайки доводите си както от класическите области на хуманитаристиката, така и от патристичното наследство. Автор е на няколко книги, сред които ще споменем хронологически първата, Atheist Delusions: The Christian Revolution and Its Fashionable Enemies. New Haven, CT: Yale University Press, 2009, публикуването на която насочва вниманието на читателската публика към него и го поставя оттам насетне в центъра на оживени дебати. Последната му – The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth.Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans: 2003, пък бива наричана негов magnum opus, доколкото представлява цялостно изложение на богословските му възгледи.Д. Б. Харт пише в множество периодични издания като Pro Ecclesia, The Scottish Journal of Theology, First Things и The New Criterion.