Смилен Марков

Волевото действие на Богородица според Тома от Аквино и св. Николай Кавасила

Брой 10 (45) / 2009 година

Срещата на Византия с исляма- конфликтни позиции и нива на взаимно разбиране

Брой 1 (68) / 2012 година

Спасението е събитие в Църквата

Брой 6 (103) / 2015 година

Възгледът на св. Максим Изповедник за човешката воля в интерпретацията на св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски

Брой 7 (104) / 2015 година

Спасение от света или спасение на света

Брой 5 (110) / 2016 година

Светият и Велик събор в Крит – съмнения и откровения

Брой 7 (112) / 2016 година

Православният свят между съборността и автокефализма

Брой 7 (112) / 2016 година

Българската православна църква след Събора: провинциализация и феодализация

Брой 8 (113) / 2016 година

Богословската програма на Критския събор. Бележки върху решенията на Светия и Велик събор на Православната църква

Брой 8 (113) / 2016 година

ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА В АМЕРИКА И РАСИЗМЪТ. ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПУБЛИКУВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Брой 7 (124) / 2017 година

СХВАЩАНЕТО ЗА ВЪЗГЛАВЯВАНЕТО И БОГОСЛОВСКИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ДИАЛОГ С НЕПРАВОСЛАВНИТЕ

Брой 5 (132) / 2018 година

ЧАРЛЗ МАЛИК, ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НЕБЕСНАТА АНТРОПОЛОГИЯ

Брой 10 (137) / 2018 година

ХРИСТИЯНСКИЯТ ХУМАНИЗЪМ И КРИЗАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Брой 10 (147) / 2019 година

ДИАЛОГЪТ НА ЕДИТ ЩАЙН С ДИОНИСИЕВИЯ КОРПУС

Брой 10 (157) / 2020 година

КОВИД-19 И ПРАВОСЛАВИЕТО: НЕСИГУРНОСТ И УЯЗВИМОСТ В КОНТЕКСТА НА БОЖИЯТА ИКОНОМИЯ

Брой 8 (175) / 2022 година