Вениамин Пеев

Вениамин Тимотеев Пеев защитава докторска степен в областта на руската религиозна философия в НБУ (2009 г.). Автор е на публикации в българския и чуждестранен периодичен печат, както и на студии и монографии, между които: Библейското учение за Св. Пи-сание (1988; 2-ро изд. 1991); Бог, вселената, човекът(1992); Съвременни богословски системи (от Просвещението до наши дни) („Бъдеще и надежда”, 2009); Жан Калвин. Философско-теологични аспекти на Реформаци-ята („Абагар”, 2011); Християнство и философия: проблемът за сътрудничеството („Абагар”, 2012); Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието(„Абагар”, 2014)

„Метафора” ли е Боговъплъщението

Брой 4 (27) / 2008 година

Св. Амвросий Медиолански и блаж. Августин като учители на Лутер за „оправданието”

Брой 7 (74) / 2012 година

Уилям Сеймур – пионерът на харизматичната вълна в съвременното християнство

Брой 10 (77) / 2012 година

Гносеологическият принос на Франсис Шефър в съвременната философия

Брой 5 (82) / 2013 година

Джонатан Едуардс за Св. Троица, религиозния опит и спасението

Брой 2 (89) / 2014 година

Интересът на ДС и КГБ към братята Харалан и Ладин Попови

Брой 9 (96) / 2014 година

Духовното пътешествие на Джон Бъниан и неговият Пътешественик

Брой 8 (105) / 2015 година

Шекспир и Женевската библия

Брой 4 (109) / 2016 година

Есхатологичните очаквания в периода на Реформацията

Брой 9 (114) / 2016 година

Мартин Лутер и преводът на немската Библия

Брой 1 (118) / 2017 година

НАЧАЛОТО НА РЕФОРМАЦИЯТА: ВЪПРОСИ И ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ

Брой 8 (125) / 2017 година

МЕТОДИСТКИЯТ СУПЕРИНТЕНДАНТ ЯНКО ИВАНОВ И АРЕСТИТЕ НА „ПАСТОРИТЕ-ШПИОНИ” ПРЕЗ 1948 Г.

Брой 6 (133) / 2018 година

ПАСТОР ВАСИЛ ЗЯПКОВ И ПОЛИТИЧЕСКАТА МУ РОЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАРИЖКАТА МИРНА КОНФЕРЕНЦИЯ (ЮЛИ – ОКТОМВРИ 1946 Г.)

Брой 8 (135) / 2018 година

РИХАРД ВУРМБРАНД – НЕЗАГЛЪХНАЛИЯТ „ГЛАС НА НЕЛЕГАЛНАТА ЦЪРКВА” В РУМЪНИЯ

Брой 1 (138) / 2019 година

СТО И ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ЦАРИГРАДСКАТА (ПРОТЕСТАНТСКАТА) БИБЛИЯ

Брой 6 (163) / 2021 година

ПРОТЕСТАНТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, РАВНОСМЕТКА

Брой 10 (177) / 2022 година

ФИЛИП МЕЛАНХТОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Брой 3 (180) / 2023 година