Тони Николов

Тони Николов е философ и журналист. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Между-народното общество за изследване на среднове-ковната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио „Франс Ен-тернасионал– България”. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната фи-лософия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж. Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн, Вл. Гика, на енцикликата "Блясъкът на истината" и на книгата на Бенедикт XVI "Светлина на света". Главен редактор на Портал „Култура” и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.

Жюлиен Грийн, визионерът

Брой 3 (50) / 2010 година

Образ и пустота. Размисъл върху християнството в епоха на глобална медийна възпроизводимост

Брой 6 (53) / 2010 година

Владимир Гика: Князът обезнаследен от Христа”

Брой 7 (54) / 2010 година

Ландсберг или за тауромахията със смъртта

Брой 8 (55) / 2010 година

Брат Роже от Тезе: примерът на доверието

Брой 9 (56) / 2010 година

Там, където Изтокът и западът се срещат

Брой 3 (60) / 2011 година

Филологът във вярата.

Брой 5 (62) / 2011 година

Външният човек

Брой 8 (65) / 2011 година

Църквата винаги трябва да бъде в своето начало

Брой 3 (80) / 2013 година

Житие и страдание на поп Иван от Лъжане

Брой 8 (85) / 2013 година

От „сакрално” към „интегрално” християнство

Брой 10 (87) / 2013 година

В памет на Рене Жирар

Брой 1 (106) / 2016 година

Илюстраторът Пенчо Георгиев и неговите „Божи дарове“

Брой 3 (108) / 2016 година

За вярата като изстрадването на пътя

Брой 6 (111) / 2016 година

Православният свят между съборността и автокефализма

Брой 7 (112) / 2016 година

Българската православна църква след Събора: провинциализация и феодализация

Брой 8 (113) / 2016 година

Толерантност и насилие: размишление върху апориите на религиозността

Брой 4 (8) / 2003 година

ЛИКА ЯНКО – РИСУНКИ НА УПОВАНИЕТО

Брой 1 (148) / 2020 година

„ВСИЧКО Е БЛАГОДАТ“. ПРЕДГОВОР КЪМ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА „ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН СЕЛСКИ СВЕЩЕНИК“ ОТ ЖОРЖ БЕРНАНОС

Брой 9 (166) / 2021 година

„МИЛВАЩОТО СЪРЦЕ“. В ПАМЕТ НА ОТЕЦ АНГЕЛ АНГЕЛОВ (1962-2021)

Брой 1 (168) / 2022 година

Руската църква не е свикнала да бъде свободна

Брой 4 (191) / 2024 година