Християнство и изкуство

Мистицизмът на Франсиско де Сурбаран

Виж в pdf

От: Брой 3 (108) / 2016 година

В манастира

Виж в pdf

От: Брой 2 (107) / 2016 година

Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (продължение)

Виж в pdf

От: Брой 2 (107) / 2016 година

Сияйната болка на отсъствието. Скука и надежда В очакване на Годо на Самюъл Бекет

Виж в pdf

От: Брой 7 (104) / 2015 година

Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология

Виж в pdf

От: Брой 7 (104) / 2015 година

„Страшният съд“ на Микеланджело и естетиката на възвишеното

Виж в pdf

От: Брой 5 (102) / 2015 година

За процеса на тълкувание (екзегезис) във византийската музика

Виж в pdf

От: Брой 4 (101) / 2015 година

Иконата на слизането на Христос в ада

Виж в pdf

От: Брой 4 (101) / 2015 година

Памет, вина, съвест. (продължение)

Виж в pdf

От: Брой 2 (99) / 2015 година

Един натюрморт на Сирак Скитник като Пиета

Виж в pdf

От: Брой 2 (99) / 2015 година