Калин Михайлов

Доц. д-р Калин Михайлов (род. 1966 г.) преподава история на западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Литературовед, есеист и поет, той е автор на книгите Стихотворения (1991), Тихи трипове (1998), Мориак и Бернанос– два романни свята между насилието и любовта (2006), Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти (2007), Християнство и идентичност. Пътуване към себе си в света на литературата и културата (2007), Mauriac et Bernanos. Deux mondes romanesques entre la violence et l’amour (Lettres modernes Minard, 2011), Християнската литература между вписването и отграничаването (2013).Специализирал е по темата „Вяра и литература” във Фрибур, Швейцария (1993–1994), с подкрепата на Фондация „Кацаров”, и в Пасау, Германия (2002–2003).Лектор по български език и култура в Университета на Саарланд, Германия (2012–2014). Член-съосновател на „Академичния кръг по сравнително литературознание” (CALIC-ACCL).

Царят и дискредитацията на чудото.

Брой 3 (3) / 2002 година

Цивилизация без религия? (Темите на Достоевски в съвременността)

Брой 1 (13) / 2005 година

Фрагменти от паметописа на един обикновен християнин.

Брой 2 (14) / 2005 година

Жан Валжан и силата на приемащата любов.

Брой 4 (16) / 2005 година

К. С. Луис: да намериш своето истинско аз.

Брой 2-3 (18-19) / 2006 година

Поезията на архимандрит Серафим (Алексиев).

Брой 1 (20) / 2007 година

Алтернативната библиотека.

Брой 4 (23) / 2007 година

Изцелени взаимоотношения

Брой 5 (28) / 2008 година

Принц Каспиан и воюването на християнина.

Брой 11 - 12 (34 - 35) / 2008 година

Другото лице на Франция.

Брой 3 (38) / 2009 година

Сълза срещу абстракция.

Брой 8 (43) / 2009 година

Пътуване към човешкия род

Брой 11-12 (46-47) / 2009 година

От свръхчовек към нечовек или Апокалипсис по Луис

Брой 1 (48) / 2010 година

Трите измерения на действителността

Брой 1 (58) / 2011 година

Битката за времето в няколко романа от последното десетилетие

Брой 7 (64) / 2011 година

Криза на брака или криза на любовта? Опит за разсичане на „змийското кълбо”

Брой 2 (69) / 2012 година

Кратки есета

Брой 4 (71) / 2012 година

„Малкият” компромис и „голямата” придобивка

Брой 8 (75) / 2012 година

Кратки есета за размисъл и молитва

Брой 10 (77) / 2012 година

Кратки есета за размисъл и молитва

Брой 8 (85) / 2013 година

Християнската литература – между назиданието и свободата

Брой 5 (92) / 2014 година

Вяра, живот, творчество

Брой 1 (98) / 2015 година

Вяра, живот, творчество. Кратки есета за размисъл и молитва

Брой 4 (101) / 2015 година

Защо се моля за Париж и за Франция

Брой 1 (106) / 2016 година

Вяра, живот, творчество. Кратки есета за размисъл и молитва

Брой 6 (111) / 2016 година

Утопичните проекти и институцията на семейството

Брой 10 (115) / 2016 година

КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА

Брой 8 (125) / 2017 година

КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА. ЗАКЪСНЯВАНЕТО

Брой 1 (128) / 2018 година

ВЯРА, ЖИВОТ, ТВОРЧЕСТВО. КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА

Брой 6 (133) / 2018 година

ВЯРА, ЖИВОТ, ТВОРЧЕСТВО. КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА. ХРИСТИЯНИНЪТ И ДРУГИЯТ

Брой 8 (135) / 2018 година

ВЯРА, ЖИВОТ, ТВОРЧЕСТВО. КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА

Брой 1 (138) / 2019 година

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ТРИПТИХ. КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА

Брой 4 (141) / 2019 година

СКЪПИ СТАРИ НЕЩА. КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА

Брой 8 (145) / 2019 година

ПОДСЛОН ЗА ДУМИТЕ. ЗА НОВАТА СТИХОСБИРКА НА ЯНЧО МИХАЙЛОВ

Брой 9 (146) / 2019 година

ВЯРА

Брой 2 (149) / 2020 година

НАДЕЖДА

Брой 4 (151) / 2020 година

ЛЮБОВ

Брой 5 (152) / 2020 година

БИВШИТЕ. ТРИ ВАРИАЦИИ ВЪРХУ ЕДНА ТЕМА

Брой 8 (155) / 2020 година

КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА

Брой 1 (158) / 2021 година

СИЛАТА НА ТИХИЯ ЛЪХ. ЗА СБОРНИКА С РАЗКАЗИ "ЛЪХ ОТ ТИХ ВЯТЪР" НА ЯНЧО МИХАЙЛОВ

Брой 4 (161) / 2021 година

КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И МОЛИТВА

Брой 6 (163) / 2021 година

ФРАГМЕНТИ ОТ ПАМЕТОПИСА НА ЕДИН ОБИКНОВЕН ХРИСТИЯНИН (2009–2018)

Брой 9 (166) / 2021 година

ПОЧТИ ПОЛИТИЧЕСКИ ТРИПТИХ. ПАРВЕНЮТО. НИЕ И ТЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО

Брой 2 (169) / 2022 година