Калин Янакиев

Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор на книгите: Древногръцката култура– проблеми на философията и митологията, Религиозно-философски размишления, Философски опити върху самотата и надеждата, Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие, Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието, Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението, Метафизика и християнство, Светът на Средновековието, Генезис, история, общест-во, Res vitae, res publicae, Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива, както и на много студии и статии в областта на православната духовност, философията и средновековната история.

Глобализация на света. Глобализация на душата. Глобализация на делниците

Брой 1 (1) / 2002 година

Годината на изборите.

Брой 1 (1) / 2002 година

Епископ Калистос (Уеър) в разговор с Калин Янакиев, о. Николай Нешков и д-р Николай Михайлов.

Брой 2 (2) / 2002 година

Православната църква и нейните базисни изкушения

Брой 2 (2) / 2002 година

Христос Янарас в разговор с Калин Янакиев, о. Николай Нешков и Георги Тенев.

Брой 3 (3) / 2002 година

Каноничност, неканоничност; достойнство и недостойнство (две проясняващи метафори).

Брой 3 (3) / 2002 година

Диалог на вярващите с невярващите. Предложение и предизвикателство.

Брой 4 (4) / 2002 година

Ангелът на историята.

Брой 4 (4) / 2002 година

Ескизи върху злото.

Брой 1 (5) / 2003 година

Редакционна бележка

Брой 3 (7) / 2003 година

Нищият Господ. (по повод "В първия кръг" на Ал. Солженицин

Брой 1 (9) / 2004 година

Култура на релаксацията.

Брой 3 (11) / 2004 година

Видението на Божествената сфера 6 Апокалипсиса на св. Йоан Богослов.

Брой 4 (12) / 2004 година

Имат ли страданията смисъл?

Брой 1 (13) / 2005 година

Цивилизация без религия? (Темите на Достоевски в съвременността)

Брой 1 (13) / 2005 година

Изясняване на православното богослужение. Шестопсалмието, или стражата на душата

Брой 3 (15) / 2005 година

За новия и стария български национализъм, отсъстващия консерватизъм и за образованието

Брой 4 (16) / 2005 година

Прозрачност на погледа. Религиозно-политически фрагменти.

Брой 4 (16) / 2005 година

Християнство и „постхристиянска ситуация”

Брой 2 (25) / 2008 година

Възмутителен ли е за съвестта догматът за вечния ад.

Брой 2 (25) / 2008 година

Солта на земята. Размисли върху проповедта за блаженствата.

Брой 4 (27) / 2008 година

Защо Бог у християните е Троица? (според свидетелството на св. Иоан Богослов)

Брой 8 (31) / 2008 година

За един свободен философ на надеждата.

Брой 8 (31) / 2008 година

Безсмъртието на душите и възкресението на мъртвите.

Брой 10 (33) / 2008 година

Две богословски традиции в осмислянето на брака.

Брой 2 (37) / 2009 година

Традиция, еманципация, права на човека.

Брой 5 (40) / 2009 година

Четири молитвени съзерцания пред иконата на Христос.

Брой 7 (42) / 2009 година

Защо в историографията на Средновековието не му върви?

Брой 10 (45) / 2009 година

Празникът

Брой 2 (49) / 2010 година

Наказание и милост

Брой 4 (51) / 2010 година

Тайната на личността, видяна през призмата на човешката самота

Брой 6 (53) / 2010 година

БПЦ между безпокойствата и надеждите. Разговор на Калин Янакиев и Момчил Методиев.

Брой 8 (55) / 2010 година

Четири вида смях

Брой 8 (55) / 2010 година

Диалогичност на човешкото, 22 тезиса

Брой 10 (57) / 2010 година

Два християнски парадокса

Брой 2 (59) / 2011 година

Свобода или зависимост на волята: средновековната и съвременната версия на един философско-етически дебат

Брой 4 (61) / 2011 година

Безразличие, отегчение, скука

Брой 8 (65) / 2011 година

Общността и социално слабите

Брой 3 (70) / 2012 година

Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното протичане

Брой 8 (75) / 2012 година

Патриаршеският избор: възможност или предизвикателство

Брой 9 (76) / 2012 година

За силата и славата на Църквата

Брой 10 (77) / 2012 година

Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното протичане (втора част)

Брой 1 (78) / 2013 година

Какво е направил Иисус Христос на Тайната вечеря

Брой 6 (83) / 2013 година

След прочитането на доклада на Йоан Зизиулас. Още за Църквата и национализма

Брой 1 (88) / 2014 година

Проблеми и перспективи в диалога между Православието и Католицизма след обнародването на апостолическото насърчение Evangelii gaudium на папа Франциск.

Брой 1 (88) / 2014 година

Коментар към преводните публикации

Брой 4 (91) / 2014 година

Три погледа към Църквата

Брой 7 (94) / 2014 година

Юбилейно

Брой 3 (100) / 2015 година

По повод едно „зло“ християнство

Брой 5 (102) / 2015 година

Православният свят между съборността и автокефализма

Брой 7 (112) / 2016 година

Българската православна църква след Събора: провинциализация и феодализация

Брой 8 (113) / 2016 година

Принасящият и Принесеният. Историко-космическата екзегеза на Христовата жертва у св. ап. Павел и св. Йоан Богослов

Брой 3 (120) / 2017 година

История и апокалиптика

Брой 4 (8) / 2003 година

ЕВХАРИСТИЯТА НА ЦЪРКВАТА

Брой 7 (124) / 2017 година

НАШИТЕ НОВИ РЕВНИТЕЛИ

Брой 3 (130) / 2018 година

КАКВО ОЩЕ ИМА В „ПРАВОСЛАВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” НА РУСИЯ?

Брой 7 (134) / 2018 година

КОНФЛИКТЪТ ЗА ЦЪРКВАТА В УКРАЙНА. НА ЧИЯ СТРАНА Е ИСТОРИЧЕСКАТА И КАНОНИЧЕСКАТА ПРАВДА?

Брой 10 (137) / 2018 година

ПРЕД ВЕЛИКИЯ ПОСТ. КЪМ ХРИСТИЯНИТЕ ОТ НАШИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

Брой 2 (139) / 2019 година

РОЖДЕСТВО И „ГОЛЯМАТА ИСТОРИЯ”

Брой 10 (167) / 2021 година

ЦЪРКОВНАТА АГРЕСИЯ НА МОСКВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ПАТРИАРШИЯ

Брой 3 (170) / 2022 година

ТЕОДИЦЕЯТА. ОТКЪС ОТ КНИГАТА „ПРОФЕСОРСКО КАРЕ“

Брой 7 (174) / 2022 година

20 ГОДИНИ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Брой 20 години (175) / 2022 година

„СИМФОНЍЯТА“ НА ДНЕШНОТО РУСКО ПРАВОСЛАВИЕ С ДНЕШНИЯ РУСКИ ФАШИЗЪМ

Брой 1 (178) / 2023 година

Властта на оттегления

Брой 3 (190) / 2024 година